FANUKO SOCIOLOGIJA PDF

Abstract. In this article the author performs a discourse analysis of the high school Sociology textbook written by Nenad Fanuko. Prior to the. Fanuko, Nenad. Sociologija Kulturalnih studija: fraktalnost, sociogeneza i institucionalizacija // Faces of Culture 1: Inter-, Trans-, Meta- Disciplinarity. Kalanj Fanuko sociologija skripta Sociologija 2. godina – Klasične sociološke teorije I (kod prof. Rade Kalanj) Suvremenost klasične.

Author: Niramar Shajora
Country: Burundi
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 14 February 2012
Pages: 123
PDF File Size: 13.67 Mb
ePub File Size: 16.53 Mb
ISBN: 856-6-97837-915-4
Downloads: 15481
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztijora

Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. Kao i sve druge znanosti i sociologija preispituje svoje utemeljiteljske ideje i svoju suvremenost.

SOCIOLOGIJA by ur. nenad fanuko ()

Parsons je napravio sintezu KS autora, 30ih god. Prema tome KST ne mogu biti jamac znanstvenosti. Klasici su u Suvremena sociologija je apsorbirala i preobrazila KST. Sociologija prestaje biti determinirana iznutra kognitivna ili znanstvena dimenzija i postaje determinirana izvana.

U tome se koriste dva principa: Veliki autori koji se obavezno pojavljuju su: Rade Kalanj Roberta A.

SOCIOLOGIJA

Oba pristupa imaju taj nedostatak da tek usputno dodiruju suvremenost KST. Osim Gurvitcha i Nisbeta kriznu debatu upotpunjuju Tilly i Wallerstein na kraju No te grupe nisu iznutra jedinstvene i tim je se upravo bavi Fanko. Intelektualni poredak koji je uvjetovao nastanak sociologije bilo je prosvjetiteljstvo.

On je izvor cjelokupne modernosti. Rade Kalanj razum, empirizam, znanstvenost, univerzalizam, progres, individualizam, tolerancija, sloboda, jedinstvo ljudske prirode, sekularizam. Individualizam je prosvjetiteljski proizvod. Smisao slobode najbolje je izrazio Voltaire: Jedinstvo ljudske prirode — ljudska priroda i sudbina ne definiraju se dogmatski.

Bez njega se ne bi moglo misliti o provedivosti slobode. Svestran mislilac, pravnik po obrazovanju. On tu navodi tri glavna tipa sociolovija Marie Arouet Voltaire Jean Jacques Rousseau No dok su Monte. Isticao je da postoje dvije vrste nejednakosti: Povijest vidi kao slijed deset epoha. Rade Kalanj Immanuel Kant Njegovi najistaknutiji predstavnici su: Njihova misao oblikovala se kao antiteza prosvjetiteljskom racionalizmu i liberalnom utilitarizmu.

  FRANCES LARIMER WARNER PDF

Suprotnost prosvjetiteljstvu najbolje se vidi iz djela Johana G. Smatra da su Fr. Za njega je moral temelj svake organizacije a zakon sredstvo njegove primjene. Moral je zrcalo monarhijskog i religioznog poretka. U pogledima Burkea, de Maistrea i de Bonalda prosvjetiteljstvo predstavlja izazov tradiciji i oni ga radikalno osporavaju. Saint-Simon je bio eurofil. Unutar preddisciplinarnog razdoblja razlikujemo tri faze: Rade Kalanj socijalne teorije i nastup disciplinarnih oblika organizacije.

Sa Saint-Simonom prosvjetiteljski intelektualni poredak je dostignuo vrhunac. Njegovi bitni uvidi su: U tom razdoblju nastaju djela: Pri tom uzima u obzir emotivne a ne samo racionalne sastavnice ljudske duhovnosti. Distancira se od idealizma i empirizma i tvrdi da zakone dobivamo obradom materijala koji smo dobili promatranjem.

Skripta Kalanj (sociologija)

Neorganskim se predmetima bavi: Matematiku smatra temeljem svakog znanja. Treba znati da bi se predvidjelo, predvidjeti da bi se djelovalo. Izraz sociologija Comte je prvi put upotrijebio u U sociologiji se svaka stvar dvojako promatra: Metode koje prevladavaju u ovom stupnju su promatranje, opis, eksperiment i usporedba. Ova tri stupnja bit su napretka.

Teorija se temelji na postojanju dr. Rade Kalanj poslije Comtea redefinirati svoj identitet mnogo skromnije, svjesna da nije kraljica znanosti nego parcijalno znanje dio znanosti.

Zakoni su usporedivi s dogmama, zato ih treba zauvijek prihvatiti a ne stalno dovoditi u pitanje.

Skripta Kalanj (sociologija) – Free Download PDF

Imali se sve to u vidu tada sinteza znanosti ima samo jednu svrhu: Drugi konstitutivni element bila je isprepletenost osobnih veza sazdanih od prava i obaveza. Na mjesto starog soxiologija dolazi novi mnogo gipkiji poredak. Dakle, pojedinac je poravnan sa svima drugima spram javne vlasti. Za njega se povijest odvija u znaku dijalektike jednakosti i slobode.

Po njemu ,oblikovala su se dva modela evolucije: Liberalni karakterizira postupna promjena a revolucionarni nagli raskid. U tom pogledu on stavlja naglasak na kontinuitet. No to ne otupljuje njegovu objektivnost. Rade Kalanj prednosti postaju samorazumljive i prestaju biti izvor zadovoljstva. Opisao je sudar kultura koji je doveo do poraznih posljedica. Prije njega je Le Play Durkheimovi oponenti Gabrijel Tarde Sva navedena kretanja od Ali oni nisu bili jedini. Taj je pristup imao oslonac u akademskim institucijama.

  HOPPENFELD SURGICAL EXPOSURES PDF

Dakle, sociologija se kao disciplina formirala na prijelazu sociologijs Prvo put tih god. Potom slijedi njegova intenzivna aktivnost na afirmaciji sociologije. Glavninu svojih djela napisao je od Rade Kalanj podjele rada. Objavio i nekoliko manjih radova: Posthumno su mu objavljeni radovi: Normalni je oblik proizvodnje onaj u kojem je rad svakog uposlenika funkcionalno koordiniran i u kome je postignuto jedinstvo. Rade Kalanj strastima, koje se mogu obuzdati samo autoritetom.

Ta pravila nisu jasno definirana. Stopa samoubojstva opada u ratnim vremenima. Bit religije on definira kao podjelu svijeta na sakralne svete i profane svjetovne forme. Religiju ne definiraju ni pojmovi misterija ili nadnaravnog. Religija, dakle, pretpostavlja fannuko, potom organizaciju njemu primjerenih vjerovanja te ritualne izvedbe tih vjerovanja. Odnosi individualnosti i kolektiviteta Durkheim se suprotstavljao gubljenju individualnog u kolektivu i zagovarao razvoj osobne autonomije i individualne razlike.

Interkulturalna osobnost i talijanski kulturno-povijesni kontekst Wilfreda Sociopogija U drugoj polovici Pasqvale Willari objavio je Glavni zagovornik pozitivizma u Italiji bio je Roberto Ardigo koji je gradio svoje poglede na razlici spram Cometovih i Spencerovih.

Zbog toga je Musolini gajio simpatije za Paretovu socijalnu teoriju. Te ga je Ljudsko djelovanje tvore subjektivni i objektivni elementi. One su na granici nagona, tj. Ponavljanje jedne te iste stvari najdjelotvornije je sredstvo uvjeravanja.

Treba imati jednu jednostavnu derivaciju koju svi razumiju i neprekidno je ponavljati. Dakle Pareto ima dvije definicije elite: Paretova djela obiluju vrijednosnim sudovima, strastima i ironijom.